Zadbaj o bezpieczeństwo informacji i uzyskaj certyfikat ISO 27001

with Brak komentarzy

​Certyfikat ISO 27001 to dziś jeden z najlepszych dowodów na to, że firma robi wszystko, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa informacji opierając swoje działania o skuteczny i zgodny z wymaganiami normy ISO 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jak powszechnie wiadomo, informacja jest zdecydowanie najważniejszym, a jednocześnie najtrudniejszym do ochrony aktywem, bez którego nawet najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia klientów produkt nie przyniesie zysków. Bezpieczeństwo informacji dotyczących organizacji, procesów i danych poufnych jest w dobie Internetu zagrożone bardziej, niż kiedykolwiek. Szkolenia ISO 27001 mają za zadanie uświadomić przedsiębiorcom, że zagrożenia można opanować. Jak norma ISO 27001 wpływa na bezpieczeństwo informacji i dlaczego warto certyfikować system zarządzania oparty o jej wymagania?

ISO 27001 a bezpieczeństwo informacji

Procesowe podejście do ustanawiania, wdrażania, stosowania, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją to jedna z podstawowych cech wszystkich norm z rodziny ISO. Standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji nie odstępuje od tej reguły, promując swoimi wytycznymi i wymaganiami dobre praktyki w kwestiach zapewniania bezpieczeństwa informacji w firmie i określając wszystko, co należy rozumieć pod pojęciem informacji.

Informacje wymagające szczególnego, systemowego podejścia do bezpieczeństwa to przede wszystkim wszelkiego rodzaju informacje cyfrowe, dokumenty papierowe, aktywa fizyczne (w tym także komputery i sieci, oraz dane na nich przechowywane), a także wiedza, którą dysponują poszczególni pracownicy firmy. Jak więc widać zarządzanie bezpieczeństwem informacji nie obejmuje wyłącznie tworzenia zabezpieczeń przed zagrożeniami komputerowymi, ale też przede wszystkim kwestię zarządzania i kontroli personelu pod kątem wycieku wrażliwych informacji poza firmę.

Jednym z filarów ISO 27001, wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo informacji jest przyjęcie trzech podstawowych zasad strukturyzacji informacji w firmie. Pierwszą z nich będzie zasada poufności, wedle której dostęp do informacji mogą mieć wyłącznie osoby do tego uprawnione. Druga zasada dotyczy integralności, czyli zapewnienia dokładności i kompletności informacji oraz metod ich przetwarzania. Trzecia zasada porusza kwestie dostępności do informacji, czyli dopuszczania do nich wyłącznie uprawnionych użytkowników i pracowników.

Certyfikat ISO 27001 – dlaczego warto go zdobyć?

Norma ISO 27001 podchodzi do kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacji bardzo szeroko, obejmując kwestie takie jak poznanie i rozpoznanie ryzyka i zagrożeń, umiejętne radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, czy wreszcie tworzenie strategii zapobiegania powstawaniu sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa informacji.  Wdrożenie zasad normy do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w dowolnej firmie, niezależnie od jej rozmiaru czy charakteru działalności sprawia, że wszyscy członkowie organizacji i strony zaangażowane w jej rozwój podchodzą kompleksowo i świadomie do kwestii ochrony informacji.

Uzyskanie certyfikacji ISO 27001 to z kolei formalne potwierdzenie zgodności z normą i dowód na to, że system firmy jest zgodny z przepisami prawa i pokrewnymi normami, a jednocześnie jest czymś więcej niż spełnieniem minimalnych wymagań bezpieczeństwa – więcej informacji odnośnie procesu certyfikowania, możecie uzyskać na stronie https://www.dnvgl.pl/services/iso-27001-system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-3327.

Warto pamiętać, że norma ISO 27001 nie narzuca ściśle określonych ścieżek ochrony bezpieczeństwa informacji, ale wskazuje obszary wymagające zabezpieczenia w sposób umożliwiający dostosowanie ich do charakteru działalności firmy. Rodzaj zabezpieczeń do sugerowanych obszarów jest wybierany przez samą organizację na podstawie wyników analizy ryzyka przeprowadzonej podczas audytu wewnętrznego na początku procesu wdrażania i certyfikacji.

Certyfikacja ISO 27001 – jak się do niej przygotować?

Aby otrzymać certyfikat ISO 27001 i skutecznie przejść proces wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, organizacja musi przejść przez audyt certyfikacyjny. Pierwszym dobrym krokiem w procesie będzie certyfikacja audytora wewnętrznego ISO 27001, czyli formalne szkolenie i certyfikowanie się osoby odpowiedzialnej za prowadzenie audytów wewnętrznych w firmie.

To ona umożliwi dokładne zbadanie i przeanalizowanie obecnego stanu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jego zgodności z normą ISO, a następnie wspomoże proces planowania i wdrażania zmian systemowych. Ważnym etapem zarówno z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie normy, jak i wszystkich pracowników firmy będzie przeprowadzenie szkolenia ISO 27001, które uświadomi wszystkie strony zainteresowane o wadze bezpieczeństwa informacji i zaletach, jakie niesie za sobą wdrażanie nowego systemu. Ostatecznie przygotowanie do certyfikacji ISO 27001 jest procesem wymagającym zaangażowania wszystkich. Jego sukces zależy od chęci do zmian i zrozumienia konieczności ich wprowadzenia.

Zostaw Komentarz